Polityka Zwrotów The Untamed w Polsce

 

Polityka Odstąpienia od Umowy/Zamówień i Zwrotów The Untamed

Data aktualizacji : marzec 2022


W związku z zawarciem Umowy (jeśli zawierasz Umowę jako konsument), jak i nabywaniem Produktów jako konsument, możesz skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy/danego zamówienia w ciągu 14 dni od dostawy Produktów zamówionych w związku z zawarciem Umowy i uzyskać zwrot pieniędzy. Ponieważ dokładamy najwyższej staranności do przygotowania oferty The Untamed, liczymy, że będziesz zadowolony ze swojego zamówienia. Jeśli jednak z jakichkolwiek względów będziesz chciał odstąpić od Umowy/Zamówienia, poniżej znajdziesz opis realizacji prawa do odstąpienia i zwrotu Produktu.


Prawo odstąpienia i pouczenie o sposobie jego realizacji

 

Jako Członek Społeczności The Untamed możesz odstąpić od Umowy (jeśli zawierasz Umowę jako konsument) oraz umów sprzedaży Produktów (zamówień) przez złożenie The Untamed oświadczenia o odstąpieniu (wzór takiego oświadczenia dostępny jest na Stronie, a ponadto wzór ten stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej polityki). Możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy wynika z obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku zamówień składanych The Untamed w trakcie obowiązywania Umowy, możesz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od takiego zamówienia najpóźniej czternastego dnia od dnia otrzymania Produktów. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem.

 

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy lub umowy sprzedaży Produktów (zamówienia) powinno zostać złożone na piśmie i przesłane na adres The Untamed: [contact@theuntamed.com. W tym celu możesz skorzystać ze wzoru, o którym mowa powyżej.

W wyniku skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub umowy sprzedaży Produktów masz obowiązek zwrócić The Untamed Produkty zakupione w wyniku zawarcia Umowy lub umowy sprzedaży, od której odstępujesz, zaś The Untamed zwróci Ci koszty zakupionych od The Untamed Produktów, próbek Produktów lub zestawów startowych zwracanych w związku z realizacją prawa do odstąpienia. Pamiętaj, że wszelkie upominki promocyjne otrzymane w związku z zakupem Produktów również muszą zostać zwrócone. Twoje prawo do zwrotu Produktów nie ma zastosowania w przypadku towarów, w tym Produktów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, a także ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia.

 

Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym (z zastrzeżeniem odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących w przypadku zwrotu Produktów bez spełnienia warunku ich niezmienionego stanu). Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia poinformowania The Untamed o skorzystaniu z prawa odstąpienia. Termin zostaje zachowany, jeśli odeślesz Produkty przed upływem okresu 14 dni. Taki sam termin przewidziany jest na zwrot kosztów przez The Untamed. Przysługuje Ci ponadto prawo otrzymania zwrotu kosztów dostarczenia do Ciebie zamówionych Produktów, z zastrzeżeniem, że zwrot nie dotyczy kosztów poniesionych w związku z wybranym przez Ciebie sposobem dostarczenia Produktów innym niż standardowy sposób dostawy oferowany przez The Untamed. Pamiętaj, że przez standardowy sposób dostawy The Untamed uznaje dostarczenie za pośrednictwem oferowanego przez The Untamed operatora pocztowego lub kuriera. Jeżeli wybrałeś niestandardowy sposób dostawy (tj. inny niż standardowy sposób oferowany przez The Untamed), przysługuje Ci zwrot kosztów dostawy jedynie do wysokości kwoty, jaka zostałaby zapłacona w przypadku wyboru standardowego sposobu dostawy oferowanego przez The Untamed.

W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu Produktów do The Untamed.

 

Poniżej przedstawimy praktyczne wskazówki i szczegółowy opis sposobu realizacji prawa do odstąpienia (niezależnie od spełnienia opisanego powyżej wymogu wysłania oświadczenia o odstąpieniu):

KROK 1

 

Po wysłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy (przed wysłaniem lub po wysłaniu do nas oświadczenia o odstąpieniu) skontaktuj się z nami przez czat lub drogą mailową na adres: contact@theuntamed.com i podaj nam swój numer zamówienia/dane Umowy, zależnie od tego czego dotyczy oświadczenie o odstąpieniu.

KROK 2

 

Zapakuj zwracany przedmiot w opakowanie The Untamed, dobrze wyściełaną kopertę lub pudełko, aby zapobiec uszkodzeniu w transporcie. Wydrukuj przesłaną przez nas etykietę pdf i naklej ją na opakowanie.
Upewnij się, że otrzymałeś dowód nadania przesyłki lub wysyłki. Jesteśmy odpowiedzialni za Twoją przesyłkę dopiero po jej odebraniu. Przedmioty utracone podczas transportu nie będą traktowane jako zwrócone i nie mogą zostać wymienione ani zwrócone. Klienci, którzy chcą zwrócić artykuły zapachowe, powinni mieć na uwadze wszelkie wytyczne dotyczące etykietowania i pakowania opracowane przez pocztę w ich strefie lub innego dostawcy, z którego usług korzystają.

KROK 3

 

Wszystkie zwracane towary zostaną sprawdzone przy odbiorze.

KROK 4

 

Po przetworzeniu Twojego zwrotu nasz dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Tobą na czacie w celu zwrotu płatności na zasadach opisanych powyżej.

KROK 5

 

Prosimy o zwrot produktów na adres:
Raben Logistics Polska Sp. z o.o.
Hala nr VI
ul. Zbożowa 1
62-023 Robakowo k. Poznania

Z dopiskiem: „Zwrot THE UNTAMED oraz (nr Twojego zamówienia)”